Barion Pixel
Az adóhatóság ellenőrzési rendszere, fókuszban az általános forgalmi adó
Aktualitások

Az adóhatóság ellenőrzési rendszere, fókuszban az általános forgalmi adó

nav transzferár áfa
2023-09-01

Az évente a NAV honlapján publikált éves ellenőrzési terv is deklarálja, hogy az adóhatóság „az adózói magatartásokra fókuszálva, az adózó adózási moráljához igazodva határozza meg cselekvési formáit. Az együttműködő, a jogkövető magatartást tanúsító adózóknak folyamatos támogatást nyújt a hibák, hiányosságok kijavítása érdekében. A csalárd magatartást megvalósítókkal, kiemelten a szándékos adóelkerülésre létrehozott, azt tanúsító adózókkal, hálózatokkal szemben határozottan fellép, a jogsértés időpontjához egyre inkább közelítve. Az adó- és vámhatóság a gyors reakció eredményeként egyre több csalárd szándékkal kialakított számlázási láncolat esetében tud annak jogsértő tevékenysége megkezdését követően gyorsan és eredményesen beavatkozni (adóellenőrzések és különböző biztosítási intézkedések elrendelésével). …. Az adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló adatvagyon kiaknázásával és célzott hasznosításával a kockázatkezelési szakterület – folyamatosan fejlesztés alatt álló – rendszereinek egyre tökéletesített elemzései alapján a kockázatok súlya szerint és az adózók jogkövetési hajlandósága szerint jogkövetési vizsgálatot, adó-, vámellenőrzést vagy támogató eljárást folytat le.”

Az arculatváltás eredményeként 2017-től honosította meg a jogalkotó a támogató eljárás jogintézményét. Ez az eljárás nem minősül ellenőrzésnek, azaz nem keletkeztet ellenőrzéssel lezárt időszakot, célja kizárólag az adózók aktív közreműködésével az előzetesen feltárt kockázat (hiba, hiányosság) korrigálása. Az eljárásban az adózó önként vesz részt, így az alapvetően jogkövetési hajlandósággal rendelkezőket szólítja meg. Az eljárás során szankcionálásnak nincs helye, ellenőrzési tilalom áll fenn a támogató eljárás ideje alatt az érintett adónem és időszak tekintetében (kivéve a kötelező ellenőrzéseket). Az eljárás során a NAV akár segítséget is nyújt az anomália rendezése érdekében. A támogató eljárást az adóhatóság jegyzőkönyvvel zárja le. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a kockázatelemzési eljárásban feltárt hibákat, hiányosságokat, az azok orvoslása érdekében tett intézkedéseket és a támogató eljárás eredményességét.

Keresi a következő képzését?
Iratkozzon fel hírlevelünkre!